Cultuta Galega de sempre con ela

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

sábado, 27 de agosto de 2011

Manuel Antonio

Manuel Antonio , naceu no seo dunha familia conservadora. Aos dous anos foi a vivir a Padrón por causa da tuberculose que padecía o seu pai, e da que morrería cando Manuel Antonio só tiña catro anos. Viviu primeiro na casa da avoa materna e despois cun tío que exercía, naquel momento, como chantre da parroquia de Iria Flavia.
Os primeiros ensinos recibiunas neste ambiente dominado polo conservadurismo e a relixiosidade, contra o que xa desde ben pronto mostraría a súa rebeldía. Con só once anos escribiulle unha carta á súa nai na que lle comunicaba a decisión de non seguir a carreira eclesiástica, e matriculouse en 1913 nun instituto de Santiago de Compostela para estudar o bacharelato. Alí viviu a partir do 1914 durante os meses que duraba o curso escolar. Santiago quedou na súa memoria como o lugar máxico onde comeza, xunto algúns compañeiros, a militancia no galeguismo e no republicanismo. Nas súas estadías en Rianxo relacionouse con Rafael Dieste, un rapaz da súa idade co que compartiu o interese pola literatura e o nacionalismo, e co seu curmán Roxelio, que o animou a participar na vida literaria e política desde pequeno.
Como mostra nas súas cartas, o bacharelato non lle interesaba. Con todo, as cuestións políticas e literarias atraíanlle cada vez máis, adoptando sempre unha actitude radical e rebelde que se opuña frontalmente ao ambiente no que pasou a infancia. A súa primeira rebeldía é contra o conservadurismo carlista e, por extensión, a germanofilia. Cando en 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, os alemáns atacaron barcos franceses, Manuel Antonio e o seu curmán Roxelio pedíronlle ao cónsul francés na Coruña que os alistase na Lexión Estranxeira. Ante da imposibilidade de facelo no consulado, decidiu ir el mesmo a Francia, pero o detiveron na fronteira e pasou uns días no cárcere. Posteriormente intentou, tamén sen éxito, participar na Revolución Rusa de outubro. Tamén no ano 1918, con só dezasete anos, enviou os seus primeiros poemas a revistas e periódicos, e chegou a manter unha polémica co director da revista Suevia sobre a calidade das súas composicións.
Aos poucos comezou a concienciarse na loita anticaciquil que ían estendendo os movementos agraristas e fixo dos seus poemas un arma de loita, ata en contra da ideoloxía da súa familia, por iso algunha vez solicitaba que ao pé do poema só constasen as súas iniciais. En 1919 envía un soneto á Redención, «Ou sol d'a libertade». O seu director rexeitouno porque os versos empregados non eran endecasílabos, como marcaban os canons clásicos. Con todo aconselloulle que seguise escribindo textos en prosa (sic) de contido civil e animouno no seu interese polo movemento agrarista. A partir deste momento as súas preocupacións centráronse na loita anticaciquil, no nacionalismo e na súa produción literaria, que, excepto algúns poucos poemas iniciáticos, está escrita integramente en galego.
En 1919, Rafael Dieste e Manuel Antonio escribíronlle a Castelao para que actuase como intermediario entre eles e Vicente Risco, recoñecido como o guía teórico dos membros do grupo Nós e máis daqueles mozos con inquietudess nacionalistas e literarias, pois era, sen dúbida ningunha, a persoa máis informada das novidades artísticas que aparecían en Europa. Foi tamén Risco quen introduciu a Manuel Antonio nos movementos de vangarda en Europa e en España. Pero Vicente Risco, pouco convencido do interese destas correntes para a literatura galega, a pesar de escribir o primeiro poema futurista en devandita lingua en 1920, recomendoulle a Manuel Antonio que reparase nalgúns aspectos que eran, ao seu ver, importantes para a nova literatura galega como o folclore (aspecto sobre o que Manuel Antonio había de manter máis tarde longas discusións epistolares con Castelao, intentando ver cal sería o xeito máis sinxelo de incluír os elementos populares na creación artística sen caer no ruralismo), o saudosismo portugués (este sentimento tiña como máximo representante a Teixeira de Pascoaes, autor moi relacionado cos intelectuais e cos artistas de vangarda galegos, entre eles, Álvaro Cebreiro), os haiku xaponeses (composicións de tres versos nas que se capta o instante e que intentan provocar emocións no lector por medio da yuxtaposición de imaxes) e, sobre todo, recomendoulle a procura dun estilo propio, sinxelo, non marcado por escolas literarias.
A súa formación literaria e política procedía, ademais das informacións dos mestres, dun amplo abanico de lecturas. Recibía case todas as publicacións literarias e galeguistas do momento (A Nosa Terra, Nós, Céltiga, A Centuria, Alfar... ) e intercambia consellos e libros cos seus amigos, combinando os clásicos cos autores máis modernos. Esencial na súa formación teórica -e na concepción do único poemario que publicou en vida, De catro a catro- foi a lectura da obra de Jean Epstein A poésie de aujourd´hui un nouvel état d´intelligence (1921), que traduciu ao galego. A supresión da secuencia espazo-temporal como fórmula para "ir máis aló" na auténtica percepción da realidade, sen padecer a distorsión da mesma que obedece ao engano dos sentidos,e que está presente nos versos máis decididamente vangardistas do poeta, procede das reflexións que levou a cabo a partir da lectura de Epstein. Igualmente vén sinalando a importancia doutros autores e títulos, tal é o caso de Huidobro, Guillermo de Torre, P. Reverdy... No entanto, é preciso indicar que o vanguardismo de Manuel Antonio manifesta sempre un selo persoal inconfundible á vez que único na literatura galega. En 1919, seguindo os consellos do seu curmán Roxelio, comezou os seus estudos de náutica en Vigo, unha cidade que describe paródicamente ("Eu en Vigo estou nun deserto: un deserto poboado de pantallas cinematográficas") e na que non sente cómodo. Con todo, foi aquí onde tivo a ocasión de participar na II Asemblea Nacionalista (celebrada en 1921) e de coñecer persoalmente aos membros máis destacados do galeguismo, entre eles, Risco, co que mantivera só trato epistolar. Dela saíu un Manuel Antonio fortemente convencido polo ideario nacionalista e moi combativo, o que lle provocou discusións cos seus amigos de infancia (Roxelio e Rafael Dieste) por non adoptar un compromiso tan radical como o seu co galeguismo.
Comezou a cartearse con Victoriano Taibo, esteticamente continuador da liña tradicional de Cabanillas, pero que soubo recoñecer e admirar o facer poético de Manuel Antonio e a súa novidade, como demostra unha carta na que lle pide información sobre a poesía moderna. A partir de 1921 comezou unha intensa actividade literaria. Colaborou en revistas (entre elas Alfar, da Coruña, na que participan importantes vangardistas da literatura española) e periódicos, e ata formou parte do consello de redacción dunha delas, Ronsel, de Lugo. En 1922 publicou, xunto o debutante Álvaro Cebreiro, o manifesto «¡Máis alá!», que eles mesmos se encargaron de divulgar por Galicia e o estranxeiro. Este manifesto, o único que aparece na literatura galega da época, foi un auténtico revulsivo para o sector máis conservador do galeguismo, como o que se daba entón nas Irmandades dá Fala, que viu nel un ataque político concibido por Antón Villar Ponche, pero non desatou unha polémica da intensidade que esperaban os autores.
En 1923 terminou os estudos de náutica e matriculouse en Filosofía e Letras na Universidade de Santiago, levado pola atracción que sobre el exerceu sempre Compostela, pero nunca chegaría a conseguir a licenciatura.
Á espera de facer as prácticas de piloto náutico, regresa a Rianxo, onde seguía a actualidade literaria a través da prensa (lía case todas as revistas publicadas en Galicia e algunhas estranxeiras) e do intercambio de lecturas cos seus amigos, pois non formou parte activa dos faladoiros literarios, máis propias da cidade que dunha vila pescadora como Rianxo, onde non tiña xa con quen compartir as inquietudes artísticas (dille a Dieste nunha carta que Rianxo pode disputarlle a Roma o nome de Cidade Eterna). A soidade vital foise acentuando cada vez máis. Xa non enviaba tan a miúdo poemas á prensa e a súa produción literaria foise construíndo con máis tranquilidade, máis coidada e persoal. Intensificouse o individualismo na súa obra e na súa vida, e cultivaba a súa particular imaxe externa, afastada dos convencionalismos burgueses, máis próxima ao pescador que ao literato de cenáculo.
Entre 1926 e 1927 realizou as prácticas de piloto da mariña mercante a bordo do paquebote Constantino Candeira, do que era capitán Augusto Lustres Rivas, a quen lle dedica «De catro a catro», o poemario concibido durante as súas travesías nese barco. Na publicación do libro participaron Dieste, xestionando as cuestións editoriais, e Maside, que o ilustraría.
En 1928 e 1929 fixo tres viaxes a América a bordo do buque holandés Gelria e en 1929 desembarcou en Cádiz debido ao agravamento da tuberculose que padecía, e da que só sabían uns poucos amigos. O 28 de xaneiro de 1930 faleceu na aldea de Asados (Rianxo).

Obra máis importante : Montañesas , Do Ermo

lunes, 20 de junio de 2011

Vicente Risco

Vicente Martínez Risco e Agüero nace en Orense no 1884 e morre en 1963, foi un político galeguista conservador e intelectual español do século XX, membro da xeración Nós.
Unha das figuras máis importantes e complexas da historia da literatura galega. Procedente dunha familia acomodada, dun gran nivel cultural, cuxa achega á literatura galega conformou as bases do nacionalismo galego e da nova narrativa galega. A súa vida Argruparémola en varios apartados:

Primeiros anos
Fillo dun funcionario de Facenda, Risco foi un neno de saúde delicada, amigo desde a infancia de Ramón Otero Pedrayo, en 1899 acaba o bacharelato. Estudou Dereito por libre na Universidade de Santiago de Compostela, licenciouse en 1906 e ingresa no corpo de funcionarios de Facenda, con destino en Orense.
Neses anos participa no faladoiro que dirixía Marcelo Macías na Comisión de Monumentos, na que se xuntaban intelectuais como Xullo Alonso Cuevillas ou Arturo Vázquez Núñez e que vai influír na vocación literaria de Risco. As lecturas dos decadentistas franceses e ingleses pono en contacto co ocultismo e o orientalismo, estudando o budismo e mesmo afiliándose ao teosofismo.
En 1910 Risco entra na redacción o xornal local, O Miño, no que escribe artigos filosóficos e de actualidade cos pseudónimos de Rujú Sahib e Polichinela e literarios co seu propio nome, admirador de Rabindranath Tagore dáo a coñecer nos círculos ourensáns. En febreiro de 1912 Risco coñece a Castelao e plasma un dos seus discursos no Miño, pero Risco manterase aínda lonxe do movemento galeguista.
En 1913 vaise a Madrid para estudar Maxisterio, alí será alumno de Ortega e Gasset, trata a Ramón Gómez da Serna e Luís de Hoyos Sáinz e retorna ao catolicismo.
En 1916, terminados os seus estudos, retorna a Orense como catedrático de historia da Escola Normal. En 1917 funda con Arturo Noguerol Buján a revista literaria A Centuria, que se converterá nun antecedente, pola xente que colabora nela, da revista Nós.

Descubrimento do galeguismo
A finais de 1917 Vicente Risco entra nas Irmandades dá Fala baixo a influencia de Antón Losada Diéguez, o 18 de decembro de 1917 pronuncia o seu primeiro discurso en galego, nun acto de apoio a Francesc Cambó, na campaña para as eleccións parlamentarias de 1918 Risco co grupo de Orense participa en numerosos encontros no distrito de Celanova, aínda que que non se logran bos resultados a experiencia sérvelle a Risco como estímulo. En xullo de 1918 sae o último dos sete números da Centuria e Risco empeza a colaborar na Nosa Terra, Risco esforzarase por darlle un novo impulso á literatura galega con artigos sobre Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Apollinare ou Omar Khayyam.
En pouco tempo Risco convértese no ideólogo e líder do galeguismo, e xa en novembro de 1918 ten unha actuación destacada na I Asemblea Nacionalista.
En 1920 publica o libro Teoría do nacionalismo galego, considerado o texto fundacional do nacionalismo galego, xa en 1918 publicara un artigo co mesmo nome, onde xa se esbozaban as ideas que agora recompila no libro, Risco recolle o legado de Murguía (de quen publicará unha biografía en 1933) e combínao co irracionalismo filosófico, o determinismo xeográfico, o neotradicionalismo e a etnografía e define unha nación como un feito natural baseado na terra, a raza, a lingua, a organización social, a mentalidade e o sentimento. Afirma a pertenza de Galicia á civilización atlántica e céltica. En 1920 aparece a revista Nós, herdeira da Centuria. Risco escribiu máis de 100 colaboracións para ela ata o seu peche en xullo de 1936, e desde ela renovarase a literatura galega. Risco tamén dirixe a sección de etnografía do Seminario de Estudos Galegos.
En 1922 contrae matrimonio con María Carme Fernández Gómez, procedente da pequena burguesía de Allariz. En 1923 ten a súa primeira filla, que morrerá en 1926. En 1923 nace Antón Risco.
Risco era un dos máximos representantes da tendencia tradicionalista dentro do galeguismo. En relación coa participación electoral, Risco rexeitábaa para non "contaminar" ao nacente nacionalismo, aludindo tamén á falta de garantías do sistema electoral da Restauración, propugnando un enfoque culturalista en lugar de político. A tensión cos partidarios da participación, dispostos a aliarse cos republicanos, mantívose durante as primeiras Asembleas Nacionalistas. Na II e a III (Santiago de Compostela, 1919; Vigo, 1921), Risco, secundado por Antonio Losada, conseguiu impor a súa postura. Con todo, a oposición da Irmandade da Coruña ao abstencionismo provocou a escisión dos seguidores de Risco na IV Asemblea Nacionalista de 1922, en Monforte de Lemos (á que se uniron outras personalidades que, sen ser tradicionalistas, simpatizaban con Risco e a súa visión da nación unida fronte aos seus inimigos, como Villar Ponche, Castelao ou Quintanilla), que crearon a Irmandade Nazonalista Galega. Á marxe quedaron a Irmandade coruñesa (que agrupaba á metade dos afiliados das Irmandades) e algunhas pequenas agrupacións de localidades próximas. A Irmandade Nazonalista instaurou unha estrutura centralizada e presidencialista, baixo o liderado de Risco, cunha disciplina interna próxima á dun partido político ao uso. Propugnaba un maior radicalismo nacionalista, un abstencionismo activo e unha vontade de hegemonizar o movemento agrarista.1
Risco apoia nun primeiro momento a Ditadura de Curmán de Rivera, considéraa unha oportunidade para desmontar o sistema caciquil e acepta un posto de deputado provincial en Orense pensando nunha posible instauración dunha mancomunidade como en Cataluña.
Tras a creación da Irmandade Nazonalista Galega e a ruptura coa Irmandade dá Fala da Coruña e coa Nosa Terra Risco escribe para Rexurdimento, o órgano da Irmandade Nazonalista, aínda que que ao pouco tempo renova as súas colaboracións na Nosa Terra, que tratarán sobre temas culturais, só en 1928 volve escribir sobre temas políticos para pedir o regreso ao sistema parlamentario.
En abril de 1930 marcha a Berlín para seguir un curso de etnografía na Universidade de Berlín, os catro meses que pasa en Alemaña márcano ideológicamente cara a un pensamento máis conservador e católico, Risco escribiu as crónicas do seu periplo europeo nunhas crónicas para A Nosa Terra que posteriormente recollería no libro Mitteleuropa (1934).

Segunda República
En VINA Asemblea Nacionalista (A Coruña, 1930) Risco mostrouse partidario da conversión das Irmandades dá Fala nun partido político, e con vistas ás eleccións ás Cortes Constituíntes de 1931 fundou con Ramón Otero Pedrayo o Partido Nazonalista Repubricán de Ourense (un dos partidos que participaría na creación do Partido Galeguista en decembro dese ano). Otero Pedrayo 
obtivo o acta de deputado, pero Risco, con 19.615 votos, quedou fóra das Cortes, o que sería o comezo da perda de influencia no seo do galeguismo en favor de Otero Pedrayo e Castelao.
O 25 de outubro de 1931 encabezou un grupo de galeguistas que publicaron un manifesto de afirmación católica, contra do que consideraban unha persecución da Igrexa católica polo réxime republicano.
A pesar de ser elixido na I Asemblea do Partido Galeguista (PG) membro do seu Consello Executivo, estivo en conflito permanente co partido debido á súa falta de interese pola política activa, o seu escaso entusiasmo pola democracia, e ao seu rexeitamento de calquera colaboración coa esquerda.
En 1933 publicou Nós, vos inadaptados, onde mostrou a súa concepción cíclica e espiritual da historia.
Na III Asemblea do PG (outubro de 1935), Risco aceptou a colaboración puntual coa esquerda, para evitar o desmembramiento do PG. En xaneiro de 1935 publicou un artigo no Heraldo de Galicia, no que fixo un chamamento para reconquistar Galicia para Deus, e nun enfrontamento aberto cos dirixentes do seu partido non asistiu á IV Asemblea do PG de Monforte de Lemos, na que se ratificaron os acordos coa esquerda. Na Asemblea Extraordinaria de Santiago de febreiro de 1936 no que o PG decidiu sumarse á fronte Popular, Risco uniuse ao grupo de galeguistas de dereita e en maio de 1935 creou a Dereita Galeguista de Pontevedra e saíu do PG para dirixir a Dereita Galeguista.
O 13 de xuño de 1936 cando comezou a campaña polo Estatuto de Autonomía de Galicia, Risco fixo campaña activa a favor do si, pero a Risco non lle gustaba a situación política que consideraba un perigo para a Igrexa católica e cando se produciu a sublevación do exército en xullo de 1936, Risco calou a pesar do asasinato ou encarceramento de moitos dos seus amigos e compañeiros galeguistas. O 30 de agosto de 1936 Risco participou como director da Escola Normal de Orense na reposición solemne do crucifixo na escola organizado polas autoridades franquistas. Desde 1937 dirixiu Misión, cofundado con Otero Pedrayo. Pero foi desde 1938 cando comezou a colaborar coa Rexión con artigos ao servizo dos sublevados, consumándose o que os seus antigos compañeiros no exilio consideraron unha traizón aos ideais galeguistas, simbolizada na frase que Castelao deixou en Sempre en Galiza: "dicía Risco, cando Risco era alguén".

Franquismo
En 1940 publica o traballo etnográfico O fin do mundo na tradición popular galega e en 1944 o libro Historia dos xudeus desde a destrución do Templo. Reside durante un tempo en Pamplona e colabora co Pobo Navarro, en 1945 trasládase a Madrid, onde colabora co Español, Pobo e A Estafeta Literaria e publica en 1947 Satanás. Biografía do Diaño. Regresa a Orense en 1948.
Grazas aos esforzos dos seus amigos galeguistas Otero Pedrayo e Francisco Fernández da Rega, Risco volve escribir en galego no seu estudo de etnografía para a Historia de Galiza dirixida por Otero Pedrayo, na tradución da novela de Camilo José Cela, A familia de Pascual Duarte, realizada en 1951 e no relato Sursumcorda (1957).
Pero será o castelán a lingua que utiliza no número 2 de Graal e no resto da súa produción literaria, entre a que destaca A porta de palla, que foi finalista do Premio Nadal de 1952, e que publica en 1953 con gran éxito de crítica. Escribe tamén A tiara de Saitaphernes, Gamalandafa e A verídica historia do neno de dúas cabezas de Promonta, que quedan inéditas por falta de editores interesados.
Risco xubílase en 1954, pero continúa publicando traballos de etnografía na prensa galega. En 1961 publica Leria, recompilación de textos de antes da guerra civil española.
Risco morre o 30 de abril de 1963 na súa cama de Orense, uns días despois de que o goberno franquista concedéselle a Medalla de Afonso X.

Ideoloxía
O pensamento político de Risco baséase na crítica romántica á modernidade, considerada como decadencia e abandono das formas de vida máis puras e lexítimas, á vez que exalta a irracionalidad, o misticismo e a relixiosidade popular, por iso mesmo rexeitará a literatura realista. Risco tamén despreza a civilización mediterránea e defende o celtismo e atlanticismo, para o que mirará a Portugal e en especial Irlanda polo seu catolicismo e pola loita vitoriosa contra o imperialismo inglés. Estas actitudes levaron a outros autores a acusarlle de ser racista e antisemita.2
A Galicia verdadeira, para Risco, é a tradicional, a dos labriegos e mariñeiros, e esa é a Galicia na que se garda a esencia da raza, o sentimento relixioso da Terra.

Obra literaria
A totalidade da obra literaria de Risco vai ser un trasunto do seu 
pensamento filosófico e político. O seu primeiro texto literario é o relato breve Do caso que lle aconteceu ó Dr. Alveiros, centrado no tema do esoterismo e a maxia.
As seguintes obras de Risco van estar baseadas en lendas e tradicións populares, Ou lobo dá xente (1923) e A traba de ouro e a trabe de alcatrán (1925). De 1926 é o cadro dramático, A Coutada centrado no sentimento da terra e do regreso ás orixes, aos antepasados. En 1927 publicou en Nós algúns capítulos dunha novela que non terminaría, Vos europeos en Abrantes, unha sátira contra algúns coñecidos da intelectualidade de Orense.
A súa única novela en lingua galega, Ou porco de pé, mostra a súa concepción espiritual da historia, contraria ao materialismo e ao mundo moderno. Tras a Guerra Civil publicaría algunhas obras en castelán, entre as que destaca a novela A porta de palla.
De 1928 é a obra de teatro Ou bufón do-Rei.


Obra Completa
Do caso que lle aconteceu ó Dr. Alveiros, 1919.
O Porco de Pé, 1925.
A velliña vella,1925.
A trabe de ouro e a trabe de alcatrán, 1925.
Ou lobo dá xente, 1925.
A coutada, 1926.
Ou bufón do Rei, 1928.
Nós, vos inadaptados, 1933.
Mittleuropa, 1934.

Neste video podemos ver de que trata a teoría do nazonalismo Galego

Ramón Otero Pedrayo

Biografía
Ramón Otero Pedrayo naceu en Orense, o 5 de marzo de 1888 - Orense, 10 de abril de 1976) foi un escritor e intelectual natural de Galicia (España).
Patriarca das letras galegas, este ourensán de prol pertencente á Xeración Nós ("Nós"), é un dos escritores galegos máis importantes. Traballou distintos xéneros: ensaio, novela, poesía... ademais de estudos científicos xeográficos da súa cátedra da Universidade de Santiago de Compostela. Na Guía de Galicia, que el dirixiu, están algunhas das súas mellores achegas. Militante do Partido Galeguista foi deputado nas Cortes da República.Entre as súas novelas destacan Vos camiños dá vida (Os camiños da vida) e Ou mesón dous Ermos (O mesón dos Ermos), descrición minuciosa dos costumes e da vida rural galega. Pero a máis coñecida é Arredor de se (Ao redor de si) que pode considerarse como 
parcialmente autobiográfica e que nos permite albiscar os camiños que percorreron os integrantes da chamada Xeración Nós ata o galeguismo. Neste sentido "autobiográfico", Arredor de se se completa cos artigos Dos nosos tempos, de Florentino López Cuevillas, e connosco, vos inadaptados (Nós, os inadaptados) de Vicente Risco, estes dous últimos aparecidos na revista Nós.Hoxe, a Fundación Otero Pedrayo e a Fundación Penzol gardan a biblioteca así como os documentos e escritos do ilustre galego e continúa o seu labor en cásaa-museo de Trasalba.

Obra
As súas obras, excepto as de ensaio, ordenadas cronoloxicamente son:
Pantelas, home libre (Pantelas, home libre) (relatos breves) (1925).
Ou purgatorio de don Ramiro (O purgatorio de don Ramiro) (relatos breves) (1926).
Escrito na néboa (Escrito na néboa) (relatos breves) (1927).
Vos camiños dá vida (Os camiños da vida) (novela en tres libros) (1928).
A lagarada (A lagarada) (teatro) (1928).
Arredor de se (Ao redor de si) (novela) (1930).
Contos do camiño e dá rúa (Contos do camiño e da rúa) (relatos breves) (1932) .
Fra Vernero (novela) (1934).
Teatro de máscaras (teatro) (1934).
Devalar (novela) (1935).
Ou mesón dous Ermos (O mesón dos Ermos) (1936).
Ou mesón dous Ermos (O mesón dos Ermos) (relatos breves) (1936).
Ou desengano do prioiro (teatro) (1952).
Entre a vendima e a castiñeira (Entre a vendima e a castañera) (1957) (relatos breves).
Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar (Bocaribera. Poemas para ler e queimar) (poesía) (1958) .
Rosalía (diálogo teatral) (1959).
Ou señorito dá Reboraina (O señorito da Reboraina) (novela) (1960).
Ou fidalgo e a noite (O hidalgo e a noite) (diálogo aparentemente teatral) (1970) .
Noite compostelá (Noite compostelá) (diálogo aparentemente teatral) (1973).
O Maroutallo (O Maurotallo) (1974) (relatos breves).No Seguinte Vídeo que lles amoso podedes ver da boca dun profesor unhas preciosas palabras de Ramón Otero Pedrayo.